Z

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
zaaitjies, zaètjies, zaejezaadjes
zachieszachtjes
zaedhandelaerzaadhandelaar
zaekzaak
zaekiezaakje
zaèkies, zaekieszaakjes
zaggiezag je
zailbôôtjiezeil bootje
zailezeilen
zakten étzakte het
zatgenoeg
zattezaten
zattiezat hij
zeezei
zeej-iezij hij
zeej-ik, zeej-‘k,zei ik
zeej-diezij hij
zeejezeiden
zèèlandzeeland
zeggezeggen
zeggiezeg je
zeggutzeg het
zek ‘m ‘szal ik hem is
zek marzal ik maar
zekkie, zakjie, zakkiezal ik je
zelzal
zel d’r okzal er ook
zellezullen
zellefzelf
zelleme, zemmezullen we
zellemis, zemmiszullen we is
zelliezal je
zellufzelf
zellufszelfs
ze’mze hem
zeumerzomer
zeumeraevindzomeravond
zeunzoon
zeuvenzeven
zeuvenenzevenen
zie’kzie ik
zie tieziet die
zienezien
zienemezien we
zijn (van zijn)hem ( van hem)
zijstrètjieszijstraatjes
zittezitten
ziutzie je het
z’nzijn
z’n aigezich zelf
zô unzo een
zò watongeveer
zonkezonken
zôôzo
zôôaszoals
zôôdakzodat ik
zôôdoendezodoende, daarom
zôôgedaenzo gedaan
zôôgenaamdzogenaamd
zôôgenaamdezogenaamde
zôôgezaaidzo gezegd
zôôietszo iets
zôôitjiezootje
zôô’n hôôpzo veel
zôô’n bietjiezo’n beetje
zôô’n, zôônzo’n
zôôveul, zôôv’lzoveel
zôôwatbijna
zouwezouden
zouwemzou hem
zouwiezou je
zouwkiezou ik je
zuijjezuiden
zulleke, zukkezulke
zurreg, zurgtzorg, zorgt
zurrege, zurgezorgen
zurglui of makkelijke stoel
zussiezusje
zwaerzwaar
zwammezwemmen
zwaoluwzwaluw
zwaonzwaan
zwèrezware
zwaonzwaan
zwindrechtZwijndrecht
zwingelezwingelen
zwingelkèètzwingelkeet