Vlaggen protocol

nederland donker blauw

vlag nl 3

Omdat er nog regelmatig verkeerd gevlagd wordt, plaatsen we hier het vlaggenprotocol van de Rijksoverheid.

Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen?

Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. U mag als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Er zijn wel regels voor het vlaggen vanaf Rijksgebouwen. Die staan in de vlaginstructie. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen de instructie volgen als richtlijn. Dit is niet verplicht.

Regels voor het uithangen van de vlag.

Samen met andere vlaggen.
Wanneer de Nederlandse vlag gehesen wordt samen met andere vlaggen, dient de Nederlandse vlag een ereplaats in te nemen. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomende) publiek gezien.

U mag altijd de vlag uithangen.
Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk het vieren van een jubileum of het slagen voor een examen. Ook halfstok vlaggen bij een overlijden mag.
Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen. U bent dus nooit strafbaar als u de vlag uithangt.

Gebruiken en gewoontes bij uithangen vlag.
Wel zijn er gebruiken en regels (protocol) voor het uithangen van de vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Wilt u de vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Voor het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De vlag mag de grond niet raken

Vlaginstructie voor Rijksgebouwen.
In de algemene vlaginstructie staat op welke speciale dagen de vlag uit moet vanaf Rijksgebouwen. En op welke manier. Provincies, gemeenten en waterschappen wordt gevraagd de vlaginstructie te volgen. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen de instructie als richtlijn volgen. Dit is niet verplicht.
De minister-president stelt de instructie op. De huidige algemene vlaginstructie is van 2013.

Vlag uit op Rijksgebouwen.
De instructie geldt voor het uitsteken van de vlag van de gebouwen van de Rijksoverheid; de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt provincies, gemeenten en andere overheden zich bij deze vlaginstructie aan te sluiten.  De instructie maakt een onderscheid tussen ‘uitgebreid vlaggen (UV)’ (vanaf alle rijksgebouwen) en ‘beperkt vlaggen (BV)’ (alleen vanaf de hoofdgebouwen). Voor particulieren en instellingen en bedrijven bestaat er geen vlaginstructie, maar hen wordt verzocht de vlaginstructie voor rijksgebouwen te volgen.

Het uitsteken van de vlag gebeurt in principe op onderstaande dagen. Als deze dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.

Nationale dodenherdenking.
Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehesen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

31 januari (1 februari) – BV – Verjaardag van Prinses Beatrix

27 april (26 april) – UV – Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander

4 mei – UV – Nationale dodenherdenking, halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang

5 mei UV – Nationale Bevrijdingsdag

17 mei (18 mei) – BV – Verjaardag van Koningin Máxima

Laatste zaterdag in juni – UV – Veteranendag

15 augustus (16 augustus) – UV – Formeel einde Tweede Wereldoorlog

3e dinsdag in september – UV – Prinsjesdag, alleen in Den Haag

7 december (8 december) – BV – Verjaardag van de Prinses van Oranje

15 december (16 december) – BV – Koninkrijksdag

UV = uitgebreid vlaggen 
BV = beperkt vlaggen 

Bijzondere vlaginstructie.
Op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit.
Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.
De minister-president kan ook een speciale vlaginstructie uitgeven bij bijzondere gelegenheden. Bijvoorbeeld om slachtoffers te herdenken van een (inter)nationale ramp.

Opvouwen van de vlag.
De juist wijze voor het opvouwen van de vlag is: de vlag wordt langs de banen in drieën gevouwen, zodat alleen de rode en de blauwe baan zichtbaar blijven. Dit witte baan is tussen de blauwe en rode baan verscholen. Vervolgens wordt de vlag haaks op de vorige vouwen dubbelgevouwen, met de blauwe baan naar buiten. Dit wordt nogmaals herhaald.