U

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
uit t’n treurezonder ophouden, tot vervelens toe
uitbetaolduitbetaald
uitgeblèzeuit geblazen
uitgebraaiduitgebreid
uitgelegeuitgelegd
uitgesturreveuit gestorven
uitlôôpeuitlopen
uitschaijestoppen
uitsterreveuitsterven
uitteuit de
uitte weegopzij, uit de weg
ureuren
urregelorgel
urregenistorganist
uurtieuurtje