T

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
taefultafel
taerdaar
taernaestdaarnaast
tambachtHendrik Ido Ambacht
tandan
taoltaal
tarrew, tarowtarwe
tatdat
tattiedat hij
te belevete beleven
te binneherinnerde
te steegte lui ?????
te, tende
tebaksdôôsietabaksdoosje
teelderteler
teerstehet eerste
tèfellèketafellaken
teglijktegelijk
teglijkertijdtegelijkertijd
temaotetomaten
temenstetenminste
temetbijna
ten hithet paard
tendeaan het einde
tenêêlstiktoneelstuk
tenetdaar net
tenthet eind
tepostkarde post wagen
tèrdaar
teugetegen
teugeovertegenover
teugeswoordigtegenwoordig
teveulteveel
tevrejenertevredener
tiehij
tie niehij niet
tilefoontelefoon
ting (ting stier)bericht, tijding (bericht sturen)
tishet is
tissemhet is hem
tisterhet is er, wat is er
t’nde
t’n dijkde weg
toeme, toene metoen we
toendertijdtijdje geleden
toendiedertijdtijdje geleden
toenetoen
toeteretoeteren
torentjietorentje
toss’ntot zijn
tottetot de
touwtjie, touwgietouwtje
t’rer
t’r karrewaihet werk
t’r nieer niet
trááñsporttransport
traene,traonetranen
trappiestrapje
trekketrekken
trekkertractor
trommelslègertrommelaar
trottwar, stoeptrottoir
trouwestrouwens
trugterug
trugkenneherkennen
trugkomstterugkomst
trugkwammeterug kwamen
trustewelterusten
tukkieslapen, uiltje knappen,
tullepetulpen
tummermantimmerman
tunneltietunneltje, viaduct
tussebaijjesoms tussendoor
tuulijknatuurlijk
twaleftwaalf
twêêtwee
twêêdetweede
twêêmeltwee maal