’t

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
’thet
’t alhet al
’t hèhet heeft
’t kom p’rhet komt er
’t komp p’r anhet komt er aan
’t genêênshet geeneens
’t okhet ook
’t sewwelhet zal wel
’t schaaidgrens
’t tendeeind