P

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
paaltiespaaltjes
paechiepad
paeling, paolingpaling
paerd, paordpaard
paerdestrontpaardenpoep
paerdetuigmaokerpaardentuigmaker
paerdewagepaard en wagen
paor ( ’n paor)paar ( enkele )
pasnet, kort
passieseventjes
pasteriepastorie
patteremoniumpatrimonium
pee, peetjiespeen, wortelen
peleizepaleizen
pèlingpaling
persiesprecies
pertijpartij
pesjoenpensioen
peteruzzePetrus
petonnebetonnen
peulepeultjes
pienantiepenalty
pieterseliepeterselie
pietjiesluizen
pijpestrôôtjiepijpenstrootje
pispotjiewingerd, haagwinde
pitkachel, put
plankeplanken
plaosplaats
pleewc
plègeplagen
plekkiestukje plaatsje
plèsplaats
plèseplaatsen
plisiepolitie
plokkenplukken
poeierpoeder
poesiepoesje
poessepoetsen
polletiekpolitiek
pollôôchiepotloodje
pompstesjonpompstation
pôôssiepoosje, tijdje
pôôssieseventjes
poppelierepopulieren
portemennaiportemonnee
postk’ntoor, posketoorpostkantoor
potjiepotje
praiprei
prakkieprakje, fijn geprakt en gemengd aardappelen en groenten
praotpraat
praotepraten
praotendiepraatte hij
praotjiepraatje
prebereproberen
prebeert ’tprobeer het
preblêêmprobleem
preblemeproblemen
preekepreken
preekleezepreek lezen
prejectproject
prontknap, mooi, lekker, parmantig
properschoon
puinpuingras, kweek, graspeen
puist werrekveel werk
pullekepunniken (ergens aan friemelen, krabben, nijpen.)
putjieskôôlputjeskool, savooiekool