Ouwe rijmpies en gedichies.

Wie in Tambacht wil gaon vrije,
Die mot hebbe un mes op zak,
En ’n saobel om te strije,
Want in Tambacht zijn ze lang nie mak.

Wie in ’t Ambacht wil gaan vrijen,
Die moet hebben een mes op zak
En een sabel om te strijden
Want in ’t Ambacht zijn ze lang niet mak.

——–

In Ôôstendam en d’rbij gelege.
Zieje veul buldadigheje plege.

In Oostendam en daarbij gelegen,
Ziet men veel baldadigheden plegen.

———-

IJsselmonde hôôg van Moed,
Rekark leit an d’r voet,
Tambacht is veur klaine kindre,
Da sel Heeriesdam nie Hindere,
Baorendrecht lee in’t west,
Rezoord is maor ’n kraoienest.

IJsselmonde hoog van moed,
Ridderkerk ligt aan d’r voet,
Ambacht is voor kleine kinderen,
Dat zal Heerjansdam niet hinderen,
Barendrecht ligt in ’t west,
Rijsoord is maar een kraaienest.

———-

gedicht

RYSOORT en STREVELSHOEK schoon kleen van grondgebied,
Vereeren Zwyndrechts waard:
De rust die ’s landsmans hart bestendig daar geniet,
Is met het ruimste loon voor noeste vlyt gepaard.

———-

Gedicht geschreven tijdens de bouw van de Sandelinge Bungalows.
schrijver onbekend.

Geen rijker oord dan Rijsoord aan de Waal,
Waar elkeen bouwt voor allemaal
En wijdt zijn beste kracht aan buurman’s woon!
Hij vindt in vreugd’ het hoogste loon!
Geen rijker oord dan Rijsoord aan de Waal.
Geen blijer oord dan Rijsoord aan de Waal,
Waar kwinkslag klinkt en kindertaal;
Waar soms verbeten men een bouwput dwingt,
Maar stil wordt als de merel zingt….
Geen blijer oord dan Rijsoord aan de Waal!
Geen vrijer oord dan Rijsoord aan de Waal!
Ken tijd nog rust; keer telkenmaal
En neem opnieuw ’t zij schop of slegt ter hand!
Al is de klok een dwingeland—
Geen vrijer oord dan Rijsoord aan de Waal! 

Gêên rijker ôôrd dan Rezoord an de Waol,
Waer iederêên bouwt vur allemael.
En wijdt z’n beste kracht an buurman’s wôôn!
Hij ving in vreugd ’t hôôgste lôôn!
Gêên rijker ôôrd dan Rezoord an de Waol.
Gêên blijer ôôrd dan Rezoord an de Waol,
Waer kwinkslag klink en kindertaol;
Waer soms verbete men en bouwput dwingt,
Maer stil wordt as te merel zingt…
Gêên blijer ôôrd dan Rezoord an de Waol!
Gêên vrijer ôôrd dan Rezoord an de Waol!
Ken tijd nog rust; kêêr tellekemaol
En nêêm opnieuw ’t zij schop of slegt t’r hand!
Al is te klok un drwingeland…
Gêên vrijer ôôrd dan Rezoord an de Waol!

———

In ut gaitewaitje
Staot ut klaine gaitjie
Naast de grôôte gait.
Gaiteke wâ moetjie
Mê je bleke snoetjie
Dâ so klaageluk schrait?

In het geitenweitje
Staat een klein geitje
Naast de grote geit
Geitje wat moet je
Met je bleke snoetje
Dat zo klagelijk schreit

———