Land en Tuinbouwdag in Rijsoord 1922

Donderdag 31 augustus 1922 werd in Rijsoord een grote land- en Tuinbouw dag gehouden. Dit vanwege de afdeling “Eiland IJsselmonde” van de Hollandse Maatschappij van Landbouw.

Vanuit het hele eiland IJsselmonde werden door diverse eigenaren, paarden, rundvee, varkens, schapen, geiten, konijnen, en pluimvee tentoongesteld. Verder werden tentoongesteld zuivel, groenten, fruit, bloemen en landbouw werktuigen.

Het ingezonden vee en paarden moesten des morgens ten 8 ure op het terrein aanwezig zijn. Diegenen die later zouden komen werden uitgesloten van deelname. Alle andere inzendingen moesten 30 augustus ter plaatse zijn.

De paarden en runderen moesten hun catalogusnummer, aan het hoofdstel of halster bevestigd, zichtbaar dragen.

Bij het vee en paarden moesten bekwame geleiders zijn, die er gedurende de tentoonstelling bij moesten blijven. Alle schade door losbreken enz. veroorzaakt was voor rekening van de inzenders. Ook de andere inzendingen dienden de catalogusnummers op duidelijke wijze aan de hokken of aan het ingezondene bevestigd zijn.

Door een commissie van deskundigen werd het ingezondene des morgens vanaf 8 uur 30 min, beoordeeld. Tegen deze uitspraak bestond geen beroep. De uitspraak van de jury werd bekend gemaakt doormiddel van kaarten aangevende de behaalde onderscheidingen. Wanneer de kwaliteit van het ingezondene dit toeliet, werden ook eervolle vermeldingen toegekend.

Alleen die personen die naar het oordeel van het Bestuur aanwezig moesten zijn, werden in de ring toegelaten.

De inzenders van paarden, runderen en geiten, waren verplicht hun dieren beschikbaar te houden, teneinde ze in de ring voor te brengen. De paarden mochten voor des namiddags 2 uur het terrein niet verlaten, het andere vee eerst na verkregen machtiging van het Bestuur. Verantwoording over verloren gaan of beschadiging van het ingezondene kwam niet voor rekening van het Bestuur. In alle gevallen, waar in deze bepalingen niet werd voorzien, beslist het Bestuur.

Ook door Rijsoordse eigenaren werden paarden, rundvee enz. tentoongesteld zoals door:

A.J. Plaisier,       een 4 jaar oude warmbloed merrie, met naam “Fie”.

P. Visser Pz,       een 2 jaar oude warmbloed merrie, met naam “Honisa” een handelspaard

een 3 jaar oude warmbloed merrie, met naam “Marie” een landbouwpaard

vier eenjarige stamboek merriën, met name resp. “Trui, Corrie, Marie en Vos”

een ram, witte lincoln schaap geboren in 1922 en een wit ooischaap.

Gebr. De Koning, een 2 jaar oude warmbloed merrie, met naam “Isabella”, een landbouw paard.

een 3 jaar oude stier, met naam “Barend”

een hokkeling geb. in 1921, met naam “Irene II” en een hokkeling met naam“Eva”

J.A.F. de Snoo,een 2 jaar oud varken (beer), Groot Yorkshire.

H. Reedijk,         twee 2 jarige ooischapen.

P. Opmeer,        een 1 ½ jaar oude Wit Hollandse geit, met naam “Bets”

Dirk v. d. Poel,   een 4 jaar oude witte geit, met naam, “Leintje”

J. de Koning,      een 1 jaar oude Wit Sannengeit.

O. Monster,        een geit, Patrijs leghorn, een haan en vier hennen.

P. Huizer,           Barnevelder, een haan en drie hennen.

P.H. v.d. Giessen,       een Vlaamse Reus, Voedster konijn.

J.M. van Nes,      een Vlaamse Reus, Ram.

De uitgeloofde prijzen bestonden uit geldprijzen. Voor de hoogste categorie, f 30.00 1e prijs, f 20.00 2e prijs, f 10.00 3e prijs, en f 5.00 voor de 4e prijs. Voor alle andere categorieën lagen de prijzen een paar gulden lager. Verder waren er medailles, diploma’s en oorkondes. Er was voor de beste stier zelfs een vergulde zilveren medaille.

Er werden op deze Land- en Tuinbouwdag in Rijsoord, een groot aantal dieren en andere waren tentoongesteld en gekeurd.

Er waren 33 warmbloed paarden, Hengsten en Merriën.

21 warmbloed Handelspaarden, Ruinen en Merriën.

14 Koudbloed paarden, Hengsten en Merriën.

33 Koudbloed gebruikspaarden, Ruinen en Merriën.

121 stuks Rundvee, zoals Stieren, Melkkoeien, Melkschotten, Melkvaarzen, Kalfkoeien (5 mnd drachtig), Kalfvaarzen, Hokkelingen.

8 Varkens, Zeugen en Beren en een Zeug met biggen.

10 Schapen, Rammen en Ooien.

22 Geiten, Geiten en Bokken.

Een grote hoeveelheid pluimvee:

137 Kippen en Hanen, waaronder de volgende soorten, Patrijs Leghorn, Zilver Duckwin, Barnevelder, Witte Leghorn, Rhode Islands, Zilverdess, Geelpellen, Koekoek plymouth Rocks, Buf Orpingtons, Hermelijn Bramakrielen, Koekoek Javakrielen, Zilver Bantam.

7 Kalkoenen, Hanen en Hennen, van het soort, Buff Roucquière.

8 Ganzen, Gent en Ganzen.

15 Eenden, Woerden en Eenden, de soorten Indische Loopeenden en Peking Eenden

10 Duiven, Doffers en Duivinnen, de soorten Ooievaar en Blauwschift.

Eieren, 30 stuks bruinschalig van de Rode Island Kip.

66 Konijnen, Voedsters en Rammen, de soorten, Vlaamse reus, Lotharinger, Fransche Hangoor, Blac and Tan, Brandneuzen, Papillan, Rijnlandsch, Havanna.

Verder naast de dieren werden er ook veel Landbouwgewassen in diverse soorten tentoongesteld zoals, Aardappelen, in de soorten Concurrent en Bravo. En gewassen als, Wilhelminatarwe, Mansholtererwten en Petküserrogge.

In de categorie Zuivel, was er een demonstratie van de werking eener fok- en controlevereniging en melkonderzoek op vetgehalte en een demonstratie van melkonderzoek op gebreken. En vier inzendingen van gezouten boter door boerderijen en melkslijterijen.

In de categorie Vlas: verschillende monsters bewerkt en onbewerkt vlas. Tevens werden gedemonstreerd de modernste vlasbewerkingsmachines., zoals: Vlasplukmachines, Repelmachines, Bollenbrekers, wanmolens, Wringmachines, enz.

Bij de tuinbouw producten, een volledige verzameling groenten, zoals alle soorten Kolen, diverse soorten bonen, bladgroenten, uien, kroten, wortelen, kruiden, enz.

Onder de noemer Fruit: Stoofperen en Tafelperen, de soorten: Beurré Clairgean, Clapp’s Favorite, Beurré de Mérodes, William Derchesse, William Duchesse, Beurré Hardi, Durendeau, Wijnperen.

Appelen en stoofappelen, de soorten, Goudreinet, Armgaard, Peasgood Konsul, CodlingCowich, The Queen, Bellafleur, Keizer Alexander, Princesse Noble.

In de categorie Bloemen: diverse soorten afgesneden bloemen, benevens wat bloemwerk en opgemaakte mandjes, fantasiestukjes en jardinières.

Tentoongesteld werden ook de landbouw werktuigen, vlasmachines zoals: vlasplukmachines, repelmachines, bollenbrekers, wanmolens, wringmachines enz.

Tevens werd er ook gedemonstreerd met verschillende landbouwwerktuigen door de navolgende firma’s, G. en W. Bestebreurtje, uit Rijsoord, Boeke & Huidekoper, uit Haarlem, Louis Nagell, uit Arnhem, Brinkmann en Niemeyer, uit Dordrecht, N.V. Machinefabriek “de Pol” uit Zutphen en de Utrechtse Asphaltfabriek.

Er werd ook een landbouwfilm vertoond der Hollandse Maatschappij van Landbouw, ingezonden door de Landbouw-huishoudcursus te H.I. Ambacht.

Bron: Catalogus van de Land- en Tuinbouwdag te Rijsoord op donderdag 31 augustus 1922.