I

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
ieje
iederêêniedereen
iederenelke
ietssiebeetje
ieuwersimmers
ijjein je
ikkeik
inderdaodinderdaad
indôôpeindopen
inlaaidinginleiding
innemeinnemen
in’tin het
in’t middein het midden
is ’t, istis het
ist’r, isteris er