G

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
gaait, gaitgeit
gââñsgans
gajemargaat u maar
ga’kgaat ik
gallegebretels
ganemegaan we
gaoga
gaongaan
gaone wegaan we
gaotgaat
gaot’mgaat hem
gaot ôkgaat het ook
garstgerst
gavvegaven
ge m’rgeef maar
gebakke peereellende
geborstegebarsten
gebouwegebouwen
gebrèjegebraden
gebrochtgebracht
gedaen, gedèngedaan
gedochtgedacht
gedronkegedronken
geduregvoortdurend
gêêl, ghêêlgeheel
gêêngeen
gêênêênniemand
gefielesteerdgefeliciteerd
gegevegegeven
gehietegeheten
gehoevegehoeven
gehongegehangen
gehouwegehouden
gejoogegejaagd
gekennegekend
gekipt en gebroeitopgegroeid
gekommegekomen, geweest
gekomme hebbegekomen zijn
gekregegekregen
geleeje, geleegeleden
gelezegelezen
gelôôpgeloop
gelôôpegelopen
geluijegeluid
gelussegeluste
gemaoktgemaakt
gemêêntegemeente
gemêênterèdgemeenteraad
gemieterdgegooid
gemorreke, gemorkegemerkt
genêênsgeeneens
genog, genogtgenoeg
genomegenomen
georrevegeërfd
geraogiegarage
geraogiebedrijfgaragebedrijf
geregeldregelmatig
gerevegeharkt
gerôôtgeroot
gesjouwdgetrokken
geslogegeslagen
geslôôptkapot
gesmetegesmeten
gespannegespannen
gesprokegesproken
gesprongegesprongen
gestierdgestuurd
gesturrevegestorven overleden
gètegaten
gètjiegaatje
geutgoot
geutgatgootsteenafvoer, spoelbakafvoer
gevèrlijkgevaarlijk
gevongegevonden
gevreejegevrijd
gevrogegevraagd
gewarktgewerkt
gewetegeweten
geweungewoon
geweundgewoond
geweunegewone
geweunweggewoonweg
geworregeworden
gezaidgezegd
gezelluggezellig
gezellughaaidgezelligheid
gezopegedronken
gingegingen
gingieging je
ginneraalgeneraal
gisteregisteren
gladnetjes
glèsie, glaessieglaasje
glijkgelijk, direct
glôôftgelooft
glôôk, glôôv’kgeloof ik
glôôvegeloven
glôôviegeloof je
glukkiggelukkig
goeiekòpergoedkoper
goeiiggoed
goejegoede
gongging
gongdie, gongieging hij
gongegingen
gouwegouden
grèggraag
grietjiesgrietjes, meisjes
griffermeerdegereformeerde
gripgreppel
grôôstrots, blij
grôôte herrieveel lawaai
grôôte, grôôsegrote
grôôtergroter
grustgerust
grutterkruidenier
grutterswagekruideniers wagen
grutterswarekruidenierswaren
guilgemene vent
gunnop (we mon gunnop)daarheen ( we moeten daarheen)
gunte kant, gunnekantdie kant
gunterginds
gunterwaiddaarginds, ginder, ginds, ginter
gweundgewoond