E

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
êêdereerder
êêmeleenmaal
een doterg veel
êêndereender
êêneéén, ene
êêneneen geheel
êênigeenige
êênmeleenmaal
êênsééns
êêntelijkalleen, afgelegen
eerrieeer dat je
effeeven
effetjies, effieseventjes
eiñggelijkeigenlijk
elustiekelastiek
ellekeelke
emmeen we
endeind
endjiestukje, eindje
entersstukken, einden
èrdigaardig
èrepelsaardappels
errefhuiserfenis verdeling
erteerwten
èrtjeaartje
ès sieneens zien
eveeven
èvndavond
evultoch ook, toch nog
exemplaorexemplaar
ezelkarrechieezels wagen