Dorpsherinneringen “Rezoord”

Dorpsherinneringen ‘Rezoord’

m 15 Groetenimg257

soms met knipsels, foto’s of een kaart.Van vroeger is nog veel bewaard,

‘De Schalk’, de Waal of ’Pijpenben’

zijn toch plaatjes die ik zo herken.

In ‘t vlas hadden veel mensen werk,

er was een bakker en slager van eigen kerk.

Ik wist precies nog van de klas,

wie toen het leukste meisje was.

Ik heb dat jochie nog gekend,

nu groot gegroeid als een flinke vent

Als kind speelde ik op straat,

knikkeren, tollen of kattekwaad.

Veel tuinbouw ging nog met de hand,m 15 Groetenimg275

de jeugd plukte bonen ‘ in het land’.

Toch waren we tevreden toen,

met je klomp of laars als voetbalschoen.

Speeltuin, ‘Plantsoentje’, ‘Achter an’,

daar zie je niets meer van.

De Zwaan, Straatweg of ‘Ouwe dijk,’

sommige veranderd in een eigen wijk.

Nieuwbouw kwam er in de plaats,m 15 Molenimg263

mooi voor de één, voor de ander dwaas.

dat maakt gelukkig of ontevreden.

Ik zie ‘het toen’ in ‘het heden’,


En langs de snelweg van ’t leven,

denk je waar is de tijd gebleven.

Het dorp zoals het was is verleden tijd,

gebleven is de saamhorigheid.

Toch heeft dit alles ons geleerd,

soms is het goed, soms verkeerd!m 15 NHKerkimg447

 

Theo van der Linden, mei 2014