Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Webmaster Rezoord betracht de nodige zorgvuldigheid bij het onderhouden van deze site en maakt gebruik van betrouwbare bronnen.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten webmaster en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit, voor onjuistheden, onvolledigheden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Webmaster Rezoord.

Copyright
Op deze site worden afbeeldingen en teksten gebruikt die deels verkregen zijn via internet, stichting oud Ridderkerk of andere bronnen. We nemen alleen afbeeldingen en teksten op waarvan wij er van uitgaan dat er geen rechten op rusten.
Het is niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden.
Indien u van mening bent dat wij dit wel doen verzoeken wij u dit ons te laten weten.
De afbeeldingen of teksten zullen dan op verzoek van de rechthebbende(n) verwijderd worden.

© 2023 Rezoord.nl                                                         

mail@rijsoord.nl