De adressering in Rijsoord

Adressering in vroeger tijden in Rijsoord.

Tot en met 1951 waren de huisnummers met een wijkletter ervoor, zoals bijv. G 45 en F67. Het komt er op neer dat Rijsoord verdeeld was in wijken. De Wijken werden aangeduid met een letter. Omdat de adressering zo onduidelijk was met die letters is er door de gemeente Ridderkerk besloten om per 1 maart 1952 die wijkletter te laten vervallen en alle straten voor die datum opnieuw te nummeren. In Rijsoord hadden we de wijkletters, D, E, F, G, H, Vanaf de Tol (driesprong Langeweg, Rijksstraatweg) tot de bocht in de straatweg bij Boerderij de Burghoeve was wijk F , tot die wijk behoorde niet alleen de Straatweg maar ook de Langeweg (rechter kant) het Schalksedijkje, de Rijsoordsestraat, de Kikker (ook wel Kerksteeg genoemd) en de Waalweg. De Pruimendijk tot Oostendam was wijk E . In Oostendam werd de Pruimendijk Wijk D. Vanaf de hiervoor genoemde bocht in de straatweg bij Boerderij de Burghoeve begon wijk G , deze liep helemaal door tot in de Zwaan en de Rijksstraatweg-Westzij tot de Zwet (voorbij het Melkhuisje). Verder tot die wijk G behoorde ook de Ouwendijk (Waaldijk), de Noldijk tot in de bocht net voorbij de Wevershoeve, plus een stukje van de gebroken Meeldijk. Ook de Voorweg was wijk G . De Lagendijk behoorde met de adresaanduiding bij Wijk H van Ridderkerk. De Mauritsweg was met de adres aanduiding gewoon Mauritsweg. Vanaf 1 januari 1951 is de Mauritsweg wat korter geworden, de Mauritsweg liep altijd tot aan de Oudelandseweg. In 1935 werd hij doorsneden met de aanleg van de Rijksweg. Daardoor werd er in 1951 besloten het stuk Mauritsweg wat aan de Ridderkerkse kant van de Rijksweg lag, in het vervolg Kerkweg te noemen. Alle andere straten die niet genoemd zijn bestonden toen nog niet. Hoewel er in diverse oude notariële stukken wel gesproken werd over straatnamen staan er in het oude IJsselmondes adresboekje uit 1924 alleen maar letteraanduidingen bij de namen. Wat ook opvalt uit dat adresboekje dat bij de namen ook het beroep werd vermeld.

Hieronder wat voorbeelden uit het IJsselmondes adresboekje uit 1924 met wat bekende namen met beroepen uit die tijd die vermeld werden in het adresboekje.

Straatweg van de Tol Tot Burghoeve.
Slooff, J., hoofd openb. school, F 63
Valster, W., kleermaker, F 65 (de kikker)
Stok, H., schoenmaker, F 69 (de kikker)
Mik de, L. A., kaashandelaar, F 70 (de Kikker)
Barendse B. Kelner F73
Boon J. Kastelein F73
Verkerk, J. 2e, hoofd openb. school, E 76
Groshart E. elektricien F 31 B
Koning de, J. J., slager, F 32
Brouwer J.G.L. predikant NH.kerk F 60


Waalweg.
Jong de, M., machinist, F 77
Leeuwenburg, A., Fruitkweeker, F 87

Straatweg burghoeve tot de Zwaan.
Linden v. d., Wed. H., bakker, G 2
Linden v. d., P., bakker, G 3
Waal v. d., B., broodbakker, G 5
Pol, D., predikant Geref. Kerk, G 10
Koning de, B., z. b., G 51
Crielaard H. G 12
Hoogzand, A. A., arts, G 57
Vaandrager, A. B., dierenarts, G 70
Bervoets K. klompenmaker G92
Punt, Wed. P. T., koopvrouw, G 93

Schalk.
Monster, O., postbode, F 28
Sintnicolaas, J. B., metselaar, F 34
Legerstee, P., klompenmaker, F 35

Ouwendijk.
Kool de, J. G., korenmolenaar, G 20
Nes van, A. R., directeur vlasfabriek, G 27
Romijn, J., vlasarbeider, G 45
M.S. van Die Griet van Neele winkelierster G 56
Zelfde van ’t. G., tuinder, G 56 a
Herik v d . C. schipper G58
Staay v. d., W., rijwielhandelaar, G 66
Verveer, J., vlasarbeider, G 86
Winsen van, R., landbouwersknecht, G 87

De Zwaan.
Plaizier, J, vlasboer, G 84
Gouman J. schilder G 132
Bestebreurtje P. timmerman G135
Wel v. d., J. W., koopman, G 139
Bestebreurtje J. th rijwielhandelaar, G 141
Groenenboom J. melkboer G 149


Noldijk.

Nouwen, W., tuinder, G 154
Andeweg J. bakker G 155
Nouwen, P-, landarbeider, G 156
Kooiman, F. J., sjouwerman, G 158
Visser, B., landbouwer, G 165
Huyser, A., tuinder, G 195 c
Broekhuizen H. dakdekker G 214


Straatweg westzij.

Reedijk, A., vlasboer, G 157
Opmeer, J., timmerman, G 185
Quaak, C., tuinder, G 195
Groot de, G., koopman, G 207
Thomassen, H. W., kolentremmer, G 209
Herweyer, J., melkslijter, G 222
Herweyer, P., tuinder, G 223


Voorweg.
Nugteren, W., tuinman, G 209 a
Kooijman, J., tuinder, G 209 b
Sparreboom, J., tuinder, G 209 c
Sturrus, P, tuinder, G 209 d
Pol v. d., P., tuinder, G 209 f
Sparreboom, A., tuinder, G 232
Schop, W. koopman, G 248

Pruimendijk.
Kooten van, M., klompenmaker, E 82
Maaskant, J., broodbakker, E 85 a
Maaskant, L., broodbakker, D 45 (oostendam)
Zelfde van ’t, D., vlasarbeider, E 103
Rykaert v. Cappellen, M., tuinder, E 145 a
Ruiter de, B., rietdekker, E 161
Reedijk, H., landbouwer, E 179
Wilschut, Wed. 13., smederij, E 196
Noorlander, Wed. A., pensionhoudster, E 199
Linden van der, C., wagenmaker, E 200
Poel v. d., G. H., landbouwer, E 201


Rijsoordsestraat.
Hooghart, A. H., timmerman, F 8
Linden van der, A., schaapherder, F 11
Groot de, C., schoenmaker, F 2/3
Zeeuw de, G. K., landbouwer, F 27

Lagendijk.
Rijsdijk, Wed. G., z. b., H 75
Kruithof, A. J., tuinder, H 94

Van de hiervoor genoemde namen bij de straatnamen is niet met zekerheid te zeggen juist.
Maar ik heb getracht een beeld te krijgen hoe de nummering liep in de desbetreffende wijken en/of straten.