D

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
dadat
da doe ‘k demee weldat doet ik straks wel
da doe t’rdat doet er
da fong ‘kdat vond ik
da ‘kdat ik
da kompdat komt
da sedat ze
da zek ie zeggedat zal ik je vertellen
dááñsedansen
daddemedat we
daegdaag
daegedagen
daerdaar
daerdeurdaardoor
daerindaar in
daernaedaarna
daerneastdaarnaast
daervurdaarvoor
dag hòòr !gedag zeggen
dàgedagen
dajjedat je
dajjetdat je het
dakdat ik
da’k meedat ik één
da’kerdat ik er
dalijkdadelijk zo met één
dammedat we
dan d’rdat er
dank iedank je
daomesdames
daosdaas, steekvlieg, paardenvlieg
dasdat is
das ’tdat is het
das tedat is te
das van mijndat is van mij
das van zijndat is van hem
dassedat ze
dat ‘rdat er
dat tiedat hij
datte dattendat de
deedeed
deejededen, deed je
dêêmelelopen vervuilen
dêêmsteg, deemstigenevelig, lichte mist
d’êênigstede enige
dègedagen
dekseltiedekseltje
demeestraks, zo meteen
dende
den oldijkde Noldijk
denètzo even, daar straks
deñkdenk ik
denkedenken
dèrdaar
dèr hemmedaar hebben we
dèr stingdaar stond
dèrnèstdaarnaast
dèromdaarom
derriemodder, poep
dèrvoordaarvoor
deurdoor
deurbetaolddoorbetaald
deurgelôôpedoorgelopen
deurgetrokkedoorgetrokken
deurkuieredoorlopen
deurlôôpedoorlopen
deurploegedoornemen
deurtrekdoortocht, doortrek
deuzedeze
die binne binne, binne binnedie binnen zijn, zijn binnen
die d’r okdie er ook
diendie
dienewerken
dierduur
dikkelsdikwijls
diñchiedingetje
dinchiesdingetjes
dineediner
dinêêredineren
dingersdingen
diñsdesdinsdags
dippertementdepartement
disselsdistels
d’nde
d’n boofde bovenmeester
d’n bôôgertde boomgaard
d’n èènede één
d’n hort opvandoor gaan
d’n Oldijkde Noldijk
d’n tremdijkde tramdijk
dochdacht
dochedachten
doendebezig
doet ‘mdoet hem
doeterdoet er
doezeltduizelt
domeneedominee
donderkoppieskikkervisjes
dôôddood
dôôdbidderbegrafenis ondernemer
dôôdgebetedood gebeten
dôôdgeweunedoodgewone
dôôdopmoe
dôôdouwerwessedood ouderwetse
dôôie akkertieje gemak
dorsdurf
dorsedurfde
dotveel
dotjiepaar
d’rer, haar
d’r afvlogeer af vlogen
d’r aige, d’r eigezich zelf, hun eigen, haarzelf
d’r aler al
d’r an te paser bij
d’r aser als
d’r gezetedaar gezeten, gewoond
d’r harsesd’r hoofd
d’r leeer lag
d’r nest, d’r naesternaast
d’r oker ook
d’r op gonger op ging
d’r sekerer zeker
d’r stinger stond
d’r stingeer stonden
d’r vaner van
d’r voorer voor
d’r wazze, d’r wèreer waren
drankkiesdranken
drankkieszaekkiedrankenzaak, slijterij
draofdedraafde
d’rbijer bij
dreegsterdraagster
drekdirect
drinkedrinken
drokdruk
drôôgedrogen
drukkedrukken
drussedrammen
dubbeltiedubbeltje
duieduiden
duldol
durpspolletiekdorps politiek
durrep, durpdorp
durrepiedorpje
durreviedurf je
durtDordt, Dordrecht
dutdit
dutteslapen, uiltje knappen,
duttopdeze kant op
duuzendpôôtduizendpoot
duvelduivel
duveldvalt
duzendduizend
duzendeduizenden
dwaoledwalen
dworsdwars