Z

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
zaaitjies, zaètjies, zaejezaadjes
zachieszachtjes
zaedhandelaerzaadhandelaar
zaekzaak
zaekiezaakje
zaèkies, zaekieszaakjes
zaggiezag je
zailbôôtjiezeil bootje
zailezeilen
zakten étzakte het
zatgenoeg
zattezaten
zattiezat hij
zeezei
zeej-iezij hij
zeej-ik, zeej-‘k,zei ik
zeej-diezij hij
zeejezeiden
zèèlandzeeland
zeggezeggen
zeggiezeg je
zeggutzeg het
zek ‘m ‘szal ik hem is
zek marzal ik maar
zekkie, zakjie, zakkiezal ik je
zelzal
zel d’r okzal er ook
zellezullen
zellefzelf
zelleme, zemmezullen we
zellemis, zemmiszullen we is
zelliezal je
zellufzelf
zellufszelfs
ze’mze hem
zeumerzomer
zeumeraevindzomeravond
zeunzoon
zeuvenzeven
zeuvenenzevenen
zie’kzie ik
zie tieziet die
zienezien
zienemezien we
zijn (van zijn)hem ( van hem)
zijstrètjieszijstraatjes
zittezitten
ziutzie je het
z’nzijn
z’n aigezich zelf
zô unzo een
zò watongeveer
zonkezonken
zôôzo
zôôaszoals
zôôdakzodat ik
zôôdoendezodoende, daarom
zôôgedaenzo gedaan
zôôgenaamdzogenaamd
zôôgenaamdezogenaamde
zôôgezaaidzo gezegd
zôôietszo iets
zôôitjiezootje
zôô’n hôôpzo veel
zôô’n bietjiezo’n beetje
zôô’n, zôônzo’n
zôôveul, zôôv’lzoveel
zôôwatbijna
zouwezouden
zouwemzou hem
zouwiezou je
zouwkiezou ik je
zuijjezuiden
zulleke, zukkezulke
zurreg, zurgtzorg, zorgt
zurrege, zurgezorgen
zurglui of makkelijke stoel
zussiezusje
zwaerzwaar
zwammezwemmen
zwaoluwzwaluw
zwaonzwaan
zwèrezware
zwaonzwaan
zwindrechtZwijndrecht
zwingelezwingelen
zwingelkèètzwingelkeet

W

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
wawat
wa sewat ze
wa souwierwat zou je
wa tawat dat
waaiwei
waaiblommechiemadeliefje
waaie, waaiersweilanden
wachiewacht je
wad ‘nwat een
waegewagen
waer, wèrwaar
waerdeurwoerd, mannetjes eend
waerdeurwaardoor
waereldwereld
waerinwaarin
waeromwaarom
waeruittiewaaruit
waffelmond
waffer, wafferewat voor
waineomkeren van hooi
wainigweinig
wa’k, wakwat ik
wammewat we
wamtwand
waogewagen
waogemaokerwagenmaker
waogewijdwagenwijd
waolwaal
waoterwater
waotermesienwatergemaal
waozugwazig
wàpewapen
wàremewaar we
warkwerk
warkewerken
warkiewerkje
warkmanwerkman, arbeider
warkmeñsewerknemers
warktewerkte
wàrmeewaar mee
warrekwerk
warrekewerken
warrelwarhoofd
warremwarm
warrempieswarmpjes
warremrôôterijwarm roterij
was fanwat van
wassewassen
wat ai tatwat is dat
watermesienhet watergemaal
wattanwat aan
wattefwat of
watterwat er
wattiewat hij
wat istwat is er
wazzewaren
we henwe hebben
weegeldeweekloon
weer ‘sweer eens
weetjieweet je
wegewegen, straten
wegebladweegbree
wejjewent je
wel nuntnee hoor
welliswel eens
wemonwe moeten
wepswesp
wèr ‘k veulwaar ik veel
wèrdwaard
wèrdjiewaardje
wèrewaren
wèremewaar we
wèrendurpewarendorp
wèromwaarom
werrekvolkwerknemers
wessijwestzij
weteweten
weundewoonde
weunewonen
weunhuiswoonhuis
weuntwoont
wezezijn
wierwerd
wier d’rwerd er
wier d’r een bonkwerd er veel
wierewerden, waren
wije (vuilt wije)wieden (onkruid wieden)
wijerverder
wijeropverder op
wijfgetrouwde vrouw
wijjewijde
wijntjiewijntje
winkeltiewinkeltje
winterpééwinterwortel, winterpeen
wn townwant toen
woerekertkikker
woeijendwoedend
woortieswoordjes
worwordt
worreworden
wou wilde
wouwewilden
wouwiewilde hij
wurferf, terrein
wurftoprit
wurmworm
wurreferf, terrein
wurvel, wurveltieHout draaiknop om iets dicht te doen

V

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
vavan
vajjevan je
vammevan mij
vamme’nvan mijn
vandaegvandaag
vandaen, vandaonvandaan
vandaer, vandaorvandaar
vanèvendvanavond
van’t, va ’tvan het
vanzellefvoor zich
vaodervader
vardersverder
varrekevarken
varrekesblèsvarkensblaas
vedderverder
vedderopiets verder
veldslaoveldsla
vellechievelletje
veloreverloren
ventersmannen
ventjiekereltje
verachies, verachtigwaarachtig
veral, vralvooral
verbij, v’rbijvoorbij
verduveldontzettend
vère, vaorevaren
vergaoderingvergadering
vergevevergeven
verhaoltieverhaaltje
verkoch tieverkocht hij
verkôôpverkoop
verkôôpeverkopen
verkwááñseltverkwanseld
verlee, vlede, vleevorige
verneukeverzieken, bederven,
verschaaideverscheidene
verschaaieverschillende
versieliedje
versiesversjes
versnoepeopsnoepen
vertaoldvertaald
vertaolevertalen
vertaolingvertaling
vertellevertellen
vervorstververst
verwarktverwerkt
verzaemelplèsverzamelplaats
verzurgerverzorger
vète, vaet, vêêtvaat, afwas
veugeltievogeltje
veulveel
veulsveel
veurvoor
vieduittwee en halve cent
vierevieren
villadurpvilla dorp
vingvind
vingevinden
vingievind je
vingtvind
vlaaisvlees
vloekevloeken
vlooivlo
v’ndâân, v’ndaenvandaan
voellievoel je
volleges, volges, volgusvolgens
vongvond
vong davond dat
vong etvond het
vooranvooraan
voordêêlvoordeel
voordemiddechieborreltje, neutje, drankje
voore mevoor we
voorjaervoorjaar
voorouwersvoorouders
vooruit mitte gaitvooruit dan maar
voorumvoor hem
vorderverder
vordersverders
vòremevoordat we
vortweg wezen
vraeg, vraeg ‘svraag, vraag eens
vraegevragen
vraegtvraagt
vrêêderg
vreejevrijde
vrekskuzeerexcuses
vroehervroeger
vrommezevrouwen
vroogvroeg
vroog tievroeg hij
vrotverrot
vrouwgievrouwtje
vrullievrouwen
vuilboos
vuil worreboos worden
vuil’kviezerik
vuiltonkruid
vullechieveulentje
vullusbak, vuillusbakvuilnisbak
vurgroef in de grond bijv. tussen de aardappelruggen
vurmvorm
vurrekvork
vurrentjievorentje
vurreveverven
vurt gaanverder gaan

U

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
uit t’n treurezonder ophouden, tot vervelens toe
uitbetaolduitbetaald
uitgeblèzeuit geblazen
uitgebraaiduitgebreid
uitgelegeuitgelegd
uitgesturreveuit gestorven
uitlôôpeuitlopen
uitschaijestoppen
uitsterreveuitsterven
uitteuit de
uitte weegopzij, uit de weg
ureuren
urregelorgel
urregenistorganist
uurtieuurtje

T

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
taefultafel
taerdaar
taernaestdaarnaast
tambachtHendrik Ido Ambacht
tandan
taoltaal
tarrew, tarowtarwe
tatdat
tattiedat hij
te belevete beleven
te binneherinnerde
te steegte lui ?????
te, tende
tebaksdôôsietabaksdoosje
teelderteler
teerstehet eerste
tèfellèketafellaken
teglijktegelijk
teglijkertijdtegelijkertijd
temaotetomaten
temenstetenminste
temetbijna
ten hithet paard
tendeaan het einde
tenêêlstiktoneelstuk
tenetdaar net
tenthet eind
tepostkarde post wagen
tèrdaar
teugetegen
teugeovertegenover
teugeswoordigtegenwoordig
teveulteveel
tevrejenertevredener
tiehij
tie niehij niet
tilefoontelefoon
ting (ting stier)bericht, tijding (bericht sturen)
tishet is
tissemhet is hem
tisterhet is er, wat is er
t’nde
t’n dijkde weg
toeme, toene metoen we
toendertijdtijdje geleden
toendiedertijdtijdje geleden
toenetoen
toeteretoeteren
torentjietorentje
toss’ntot zijn
tottetot de
touwtjie, touwgietouwtje
t’rer
t’r karrewaihet werk
t’r nieer niet
trááñsporttransport
traene,traonetranen
trappiestrapje
trekketrekken
trekkertractor
trommelslègertrommelaar
trottwar, stoeptrottoir
trouwestrouwens
trugterug
trugkenneherkennen
trugkomstterugkomst
trugkwammeterug kwamen
trustewelterusten
tukkieslapen, uiltje knappen,
tullepetulpen
tummermantimmerman
tunneltietunneltje, viaduct
tussebaijjesoms tussendoor
tuulijknatuurlijk
twaleftwaalf
twêêtwee
twêêdetweede
twêêmeltwee maal

S

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
saeteruszaterdag
saevus’s avonds
sallemandersalamander
saomesamen
saompiessaampjes
sattezaten
schaaihou op, stop
schaai ‘khou ik, stop ik
schaai ‘shou eens, stop eens
schaeschade
schaep, schaopschaap
schaerensliepscharen en messenslijper
schalk, schallekSchaksedijkje
schallebijterskever
schaomtschaam
schèschade
scheerwinkelkapperszaak
schelleveopgestapeld vlas
schèpschaap
schèseschaatsen
schèserijeschaatsen rijden
schevevlasscheven
schiftigkort voor de wagen??
schijntjiebeetje
schobberen, scobberdebonkespelen in de polder en vuil worden
schoemaokerschoenmaker
schoerschouder
scholescholen
schoolmistersschoolmeesters
schôôn, schôôneschoon, schone
schôônmakeschoonmaken
schôônzeunschoonzoon
schouwplatte boot
schraetgrote mond
schrêêuwdeschreeuwde
schrêêwehuilen
schrepelhak
schriebikmiezerig meisje
schrijvertieschaatserijdertje
schuifgrendel
schuttelschotel
see, see diezei, zei hij
segzeg
segaarsigaar
segare, segaoresigaren
segarezaokie, segaorezaokiesigarenzaakje
seggezeggen
seggiezeg je
seg’sezegt ze
sekzal ik
sekerzeker
selzal
sellerieselderij
sellie, sejjezal je
selusiesolutie (bandenplaksel)
semmiseggelaten we zeggen
sentecenten
sentrumcentrum
sestigzestig
sèteresèves’s zaterdagsavonds
sèteresmiddes’s zaterdags middags
settezette
sette een rare possegelraar gezicht trekken, opzetten
seumerszomers
seuventigzeventig
sèves’s avonds
sewwelzal wel
siezie
siejezie je
sikkeretèrissecretaris
sikkertriesecretarie
sinterlaziesSinterklaasjes
sjepisteronderwerp
slangekruidheemst
slaosla
slauwopen riool, kleine smalle sloot iets groter als een greppel
slauwluchtStank, rioollucht
slèger, slaegerslager
slèpeslapen
slijgierig
slikgrond, klei
slim (as’tr wat slim staat)scheef (als er wat scheef staat)
sloegesloegen
slôôperijsloperij
slôôskantslootkant
slôôtsloot
slôôtesloten
sloppad, doorgang tussen twee woningen
smejerijsmederij
smiddas’s middags
smijigsmeuïg
snaibietsnijbiet
snaibôônesnijbonen
snappiesnap je
snapputsnap het
snàrtjeschoonzuster
sneesneed
snêêuwsneeuw
snêêuwklokkiesneeuwklokje
snoepiesnoepje
snubbekenzoeken, kijken,
snuit kaudeop afval van vlas kauwen
sogges’s morgens
solderzolder
somstijemomenten
somswijlesoms, bij tijd en wijle
sondezonde
sondeszondags
sondesmoddeszondagmiddag
sôôzo
sôônzo’n
soortementsoort
sôôveulzoveel
sôôwatzowat
souzou
spanjèrdenSpanjaarden
spaosplezier
spêêkspaak
speldekoppieshele jonge visjes
spetjiespatje
speulespelen
spinnekopspin
spitskôôlspitskool
spoegenovergeven
sprêêuwspreeuw
spronkelesprokkelen
spruitjiesspruiten
staagsteeg
staen, staonstaan
staende, staondestaande
staet, staotstaat
stanemestaan we
staokbôônestaakbonen
staorestaren
steeboerderij
steejesteden
stêêkelvarrekeegel
stêênsteen
stêên vlasknot vlas van ongeveer 3 kg
stêênestenen
stejesteden
stichtestichten, bouwen
stier, stiert, stierestuur, stuurt, sturen
stierdestuurde
stikstuk
stikgaefmooi
stikkestukken
stikkezaklinnen broodzak (blauw)
stikkie, stukkiestukje
stingstond
stinge, stongestonden
stokkiestokje
straetekennis, straotekennisstratenkennis
straetemaokersstratenmakers
straetventerstraatverkoper
strakkiesstrakjes
strèt, straotstraat
strètweg, straotweg, straetwegstraatweg
strôôstro
strôômerivieren, beken
stukkiestukje
suiddissel, paerdeblom, molslapaardenbloem, zuid distel
suijjezuiden
sukomjuskom
sunt dadsinds dat
swartezwarte
swemmezwemmen
swinters’s winters

R

Rezoords dialect woordenboekie

’t Rezoors      ’t Rijsoords
 
raaisreis
rabarreburrabarber
raigerreiger
raoteleratelen
raorraar
rapsnel
rebarreberrabarber
rechkamerrecht kamer
rechsomrechtsaf
redijsradijs
reereed
reejereden
rêêp ( an de rêêp)gang (aan de gang)
rèèperepelen
rees opovereind komen
regerechtdirect
rekarkRidderkerk
rekarkerridderkerkers
rekenerekenen
reksrechts
renteniershuizeherenhuizen
rezòòrdRijsoord
riddere, te riddere, op riddereschoonmaken, te klaren, op knappen
rieklandbouwwerktuig, meertandige vork
riemeriemen
riep’kriep ik
rijveharken
rikrug
ringechieringetje
rinkinkbuurt
ripsrups
rissultaotresultaat
riviererivieren
roeieroeien
rogrogge
rondjierondje
rôôjekôôlrodekool
rôôtborsieroodborstje
rôôteroten
rôôterijroterij
rotteratten
rotzôôirommel
russierust je
rustechiesrustig