Gedicht Westeinde

Westeinde

 

Rust even uit tussen de wegen
kijk om u heen, wat komt u tegen?
Een monument:
het heeft karakter en is waardig
niet matig, altijd statig.
Een bouwval was wat er stond,
Van der Valk sloot een verbond.
De boerderij Westeinde
moest in ere worden hersteld,
de knopen werden geteld.
Nu zijn de balken
weer stoer en krachtig.
Westeinde
je bent weer prachtig!

 

Elly Mans-Los 

 


Gedicht de Jonge Jan

Mijn mooiste plekje

 

 

‘De Jonge Jan’
Vlakbij molen en de Waal
in dat mooie oord
Ridderkerk/Rijsoord
Of het winter is
of zomer
in de lente
of de herfst
in de sneeuw
of in de zon
in de regen
of de wind
Dit plekje is mij welgezind
altijd wil ik hier blijven wonen
in dit mooie oord
Ridderkerk/Rijsoord

 

Emmy Mulder


Gedicht de Wevershoeve

Wevershoeve        

 

 

Vroeger stonden er koeien in de stal
dat is verleden
ingehaald door het heden
staan nu gedekte tafels overal
Een restaurant voor ieders smaak
boerderij de Wevershoeve
na een fietstocht heerlijk toeven
uitrusten is een goede zaak.

 

Elly Mans-Los 


Rezoordse gedichten

Westeinde

 

Rust even uit tussen de wegen
kijk om u heen, wat komt u tegen?
Een monument:
het heeft karakter en is waardig
niet matig, altijd statig.
Een bouwval was wat er stond,
Van der Valk sloot een verbond.
De boerderij Westeinde
moest in ere worden hersteld,
de knopen werden geteld.
Nu zijn de balken
weer stoer en krachtig.
Westeinde
je bent weer prachtig!

 

Elly Mans-Los 

 

 

Mijn mooiste plekje

 

 

‘De Jonge Jan’
Vlakbij molen en de Waalm 2007-36-010
in dat mooie oord
Ridderkerk/Rijsoord
Of het winter is
of zomer
in de lente
of de herfst
in de sneeuw
of in de zon
in de regen
of de wind
Dit plekje is mij welgezind
altijd wil ik hier blijven wonen
in dit mooie oord
Ridderkerk/Rijsoord

 

Emmy Mulder

 

 

 

De kastanjeboom

 

De boom op het schoolplein
Ik was nog kind,
met in mijn hoofd
een mooie droom.
Ik speelde op het plein,
onder de kastanjeboom.
Als die boom toch eens kon praten.
Wat heeft hij veel gezien!
Moeders en hun nazaten,
en oma’s bovendien.
Nu, vele jaren later,
staat die boom er nog.
Nee, die boom is niet zo’n prater.
Mijn mooie droom en herinneringen,
ze zijn er nog, ze zijn er nog……

 

07 januari 2010 – Ridderkerk – door Elly Mans-Los 

 

 

De Waal

 

De Waal prachtig binnenwater
Liefelijke waterstroom
loopt van Ambacht naar Heerjansdam.
Doet halverwege ook Rijsoord nog aan.
Liefelijk water met je boten,
en ook je goudkust
daarlangs de huizen,
van die hele grote.
De oude dijk wordt eigenlijk laan,
de eenvoud is reeds lang vergaan.
Genieten kunnen we allemaal.
Een rondje waal,
op de scoot of fiets
genieten spreekt ieders taal.

 

22 januari 2010 – Ridderkerk – door Elly Mans-Los 

 

 

Wevershoeve        

 

Vroeger stonden er koeien in de stal
dat is verleden
ingehaald door het heden
staan nu gedekte tafels overal
Een restaurant voor ieders smaak
boerderij de Wevershoeve
na een fietstocht heerlijk toeven
uitrusten is een goede zaak.

 

Elly Mans-Los 

 

 

 

Fietsroute bord nr. 55 Rijsoord

 

(‘Tunnel Pruimendijk- A 16’)

 

Fietsroutes langs mooie plekken,
Kan op elke plaats vertrekken.
Nummerborden geven het aan,
Een juiste richting in te gaan.
Ruim zo’n driekwart eeuw geleden,
Werd de Pruimendijk doorsneden.
Door de ‘nieuwe weg’ die er kwam,
Heen en terug Dordt – Rotterdam.   
Pruimendijk met vlas en roterij,
Vervlogen tijden lang voorbij.
De Waal die is nog wel in tact,
Maar ‘Binnenwaal’ toch afgehakt.
Pruimendijk, kruising der wegen,
Daar kom je bord 55 tegen.
‘De Theetuin’ even verder op,
Een oase voor een tussenstop.
Rijsoord daar moet je zijn geweest,
Dan is zo’n rit beslist een feest.
Rust, wat varen of met vissen,
Mag toch zeker niemand missen.

 

Theo van der Linden, december2011

 

 

 

Geboortegrond

 

O dierbaar plekje grond,
Waar eens mijn wieg op stond,
De Mauritsweg.
Nu rijdt er snelverkeer,
Duizend keer heen en weer.
Achter een heg.
Als je het dorp bekijkt,
Het ‘Toen en Nu’ per wijk.
Word je benauwd.
Wat eens een akker was,
Of een weide vol met vlas,
Is nu bebouwd.
De ‘Oude dijk ‘ weleer,
Geen vlasfabrieken meer.
Verleden tijd.
Een villawijk ontstond,
Op dure meters grond.
Dat is een feit
De middenstand van toen,
In zijn gewone doen.
Die is verdampt.
De bank die ging op slot,
Vervoer bijna kapot.
’t Is echt een ramp.
Er wordt een bos geplant,
In ’t mooie polderland.
Voor bij de Waal.
Waar eens het land geploegd,
Wordt weer wat toegevoegd.
Voor allemaal.
Een wijk waar sfeer nog leeft,
Waarnaar ‘de Kraai’ nog streeft
Als het nog kan.
Het blijft een dierbaar oord,
Het mooie dorp ‘Rijsoord’.
Daar hou ik van.

 

Theo van der Linden, oktober 2009

 

 

Hoek Pruimendijk – Rijksstraatweg – Fietsknooppunt

 

 

Ik sta met mijn rug
naar de geitenwei
rechts zie ik de
oude boerderij
en links een
kleine huizenrij.
Achter de huizen
aan de overkant
weet ik een prachtig
stukje Nederland.
De waal begroeit met riet
zie je hier niet
zelfs de molen
in het open land
en de boten aan
de overkant
zijn hier verscholen.

 

Emmy Mulder

 

 

Rijsoord, het dorpje aan de Waal

 

mooi gelegen en authentiek gebleven
Waar het leven nog kabbelt
aan de oever van de Waal
Niet in een stroomversnelling
maar leven in een rustig bestaan

Het dorpje met een schilderachtig verleden

waar kunstenaars verbleven
en met een echte dichtersclub in het heden

Het dorp waar de nering bloeide

van slager, olieboer en kruidenier
van melkboer tot een scharensliep
het was er allemaal
voor de mensen van hier

Het dorp waar de tijd leek stil te staan

moest meegaan en paste zich aan
aan een veranderende tijd
De middenstand verdween één voor één
de mensen bleven
zij hielden van dit leven
Het leven in een dorpje aan de Waal
een dorp met een rijk verleden
meegenomen in het heden

 

Toos van der Linden-Los

 

 

Het is niet Het Waaltje maar de Waal

 

Dit binnenwater heet de Waal
met een boot kan je er heerlijk varen.
Mijn vraag is: kunt u een geheim bewaren?
U moet met respect spreken over dit water
dat voorkomt een kater.
Een echte Rijsoordenaar wordt in het hart geraakt
als je over Het Waaltje praat.
Dat getuigt van weinig respect,
Zo wordt dat hier uitgelegd.
Praat dus met liefde en respect over DE WAAL
Dan spreekt u hier de juiste taal.

 

juli 2012 – Ridderkerk – door Elly Mans-Los. 

 

 

Waar eens een kerkje stond

 

Waar eens een kerkje stond
rijd je nu in ‘t rond.
Het houten kerkje van weleer
is niet meer.
Vergeten en vervangen
door asfalt en beton.
Meegaan met de nieuwe tijd
dat is nu het beleid.

 

Toos van der Linden-Los

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gedichten van de Rezoord kalender

KALENDERGEDICHTEN

 

JANUARI      IJSCLUBRIJSOORD EN OMSTREKEN’

 

Ruim honderd jaar dat zij bestaan

Rijsoordse IJsclub en de baan.

Arrensleeën of op de schaats,

rondjes zwieren op de plaats.

 

Begon al vroeg met houten noren

veters los of half bevroren.

Pas later kwam het stoere werk,

van wedstrijd schaatsen werd je sterk.

 

Voor warme punch of erwtensoep

soms even rusten op de stoep.

Uit heel de omtrek werd gehoord

gezellig schaatsen in Rijsoord.    

 

Theo v.d. Linden

 

 

FEBRUARI   SENIORENDAG

 

Supportersvereniging VV Rijsoord heeft iets te vieren

De organisatie van de 40ste seniorendag is in volle gang

Een jubileum, een geweldige dag voor hen die rentenieren

Een prestatie van formaat en een gebeurtenis van belang.

 

De organisatie blijft rustig onder alle lof maar is wel trots

’40 jaar oud en nog altijd goud’ is het motto dit jaar

Het programma blijft geheim tot op de dag van het feest

maar verder blijft het zoals het altijd is geweest.

 

Het feestcomité mag veel van deze dag verwachten

Het wordt echt een verrassing voor de oudere medemens

sommige tradities moet je niet veranderen, is hun gedachte

Een jubileum waar veel over gesproken zal worden, is hun wens.

            

Emmy Mulder

 

MAART      VOETBALLEN                                      

 

Met naam als ‘Zwervers’ begonnen

in de polder langs de Waal.

Later ‘VV Rijsoord’ verzonnen,

zo begon het allemaal.

 

VV Rijsoord groeide verder

ruim negentig jaren lang.

Met veel inzet toch als redder

van voetbal een Rezoords belang.

 

Op een prachtige locatie

ook met alles eromheen.

dwingt voetballen tot prestatie

als sport in het algemeen.

 

Theo v.d. Linden

 

APRIL   KONINGSDAG

 

In April viert onze koning zijn verjaardag

Rijsoord maakt zich op voor dit jaarlijks festijn

De Oranje Vereniging is al vroeg uit de veren

om onze koning op gepaste wijze te eren.

 

Sursum Corda speelt vrolijke wijsjes

Op huizen en torens wappert de vlag

We zien veel verklede jongens en meisjes

Er wordt van alles georganiseerd op deze dag.

 

Een puzzelrit in de middag en ’s avonds eten in de tent

Veel ‘Rijsoordenaars’ doen daar graag aan mee

Met elkaar op het feestterrein zijn ze in hun element

Een driewerf hoera voor onze koning en het oranjecomité.  

                                      

Emmy Mulder

 

MEI

 

EEN VOLK DAT ZIJN VERDEDIGING VERWAARLOOST

ZET ZIJN VRIJHEID OP HET SPEL

 

Op het plein geen spelende kinderen meer

Aan de weg een monument

Voor een ieder die de geschiedenis kent

een waarschuwing elke keer

 

1940 om nooit te vergeten

Jonge soldaten lieten het leven

om ons de vrijheid te geven

dit monument spreekt ons aan

op ons geweten

 

Is onze verdediging naar behoren?

Kinderen leggen ieder jaar bloemen

Zo blijven we de geschiedenis benoemen

Laat onze vrijheid niet verstoren

                                                          

Elly Mans          

                   

JUNI       DE DRAAI ROND DE KRAAI

 

Zoef, zoef, ze racen voorbij

kleurige mannen in een lange rij

De ‘draai rond de kraai’ is hier

Dat brengt jong en oud plezier

 

Voor een enkele keer in het jaar

is de Vlasstraat even

Avenue des Champs-Élysées

een heuse tour, ziedaar

 

Sponsors en vrijwilligers

verdienen ook de kransen

‘De draai rond de kraai’

is een reden tot vreugde dansen

 

Elly Mans 

 

JULI      JONGE GEZINNENDAG

 

Rijsoord is niet grijs

Kent vele jonge gezinnen

Zij brengen nieuw leven binnen

Zo is Rijsoord ook wijs

 

De toekomst is aan de jeugd

Zij zal de ouderen eren

Een helpende hand

kan niemand ontberen

en brengt iedereen vreugd

                                                                        

Dit dorp aan het water                             

is een gebied met een lach                    

hier is het Jonge Gezinnendag               

Met dit initiatief krijgt dit dorp                                      

nieuw perspectief

voor nu en later    

 

Elly Mans 

                                    

AUGUSTUS      SURFHOEK

 

Waar eens een autowerkplaats was,

ontstond een nieuwbouwwijk ‘De Zwaan’.

De vuile grond werd daarvoor ras

totaal van alle smet ontdaan.

 

Turend zie je aan de overkant

een brede bocht, heel diep water.

Bedrijvigheid kwam hier tot stand

surfen, zeilen en gesnater.

 

Dit maakt toch deze plek zo fijn

met vele vogels die je ziet.

Zomers zonnen, lekker lui zijn.

Het is een plek waar men geniet.    

 

Theo v.d. Linden                                

 

 

SEPTEMBER     GONDELVAART

 

Al heel veel jaren

wordt er op de Waal gevaren

Vrachtschepen zie je niet meer hier

Ze varen nu alleen voor hun plezier

 

Vanaf de zestiger jaren

werd er met licht gevaren

men begon toen klein

met wat roeibootjes fijn

 

Steeds mooier en groot

is nu bijna iedere boot

Het is heel wat waard

elke 5 jaar die prachtige Gondelvaart

 

Siem de Klerk

 

 

OKTOBER       DE VLASJONGEN      

 

Rijsoord heeft het lang zonder Vlasjongen moeten doen

Op zijn plaats was een groot gat geslagen

Veel denkwerk en arbeid later, maar anders dan toen

vind je hem nu, niet in brons maar in staal aan het water.

 

Hij staat weer fier langs de Waal

houdt de herinnering aan de vlasindustrie in stand

Door middel van dit kunstwerk van staal

denken wij nog vaak aan de harde werkers op het land.

 

De plek is met liefde gekozen

De omgeving mooi en het beeld uniek

Straks bloeien de bomen en kleuren de rozen

als een ode aan de vele arbeiders in de vlasfabriek.

 

Emmy Mulder

 

NOVEMBER         AANKOMST VAN SINT- NICOLAAS

 

 

Sint- Nicolaas, wij hebben gehoord  

dat u ook dit jaar weer aankomt in Rijsoord.

Een heel jaar lang hebben wij op u gewacht

Heeft u cadeautjes meegebracht?

 

Als u aankomt met de boot over de Waal

staan wij aan de kant en zingen allemaal

heel vrolijk voor u een welkomstlied

Wij weten dat u ons graag hoort en ziet.

 

U krijgt een welkom zoals het hoort

een rode loper, een rondrit door Rijsoord                                                      

een feest met alle kinderen, u staat centraal

op deze dag, in ons mooie dorpje aan de Waal.

 

Emmy Mulder

 

 

DECEMBER      VUURWERK

 

Het einde van het jaar komt in zicht

Vuurwerk hoort daarbij

De pijlen op het nieuwe jaar gericht

Verborgen toekomst maakt blij

 

Weerspiegeld in het water

lijkt Rijsoord op een kristallen bol

met belevenissen voor nu en later

Het leven is van uitdagingen vol

 

Een lege bladzijde in het levensboek

We kunnen steeds opnieuw beginnen

Voor het oude jaar valt het doek

Vuurwerk: het nieuwe jaar komt binnen

 

Elly Mans