Rezoordse gedichten uit bundel Groeten uit Ridderkerk

Rezoordse gedichten uit de bundel Groeten uit Ridderkerk.

 

De Straatweg.

Napoleon was klein van stuk

maar groot van daden

de zandweg in Rijsoord moest verdwijnen m 01 2015 29 500

de koninklijke straatweg zou verschijnen 

Een goede verbinding 

tussen Rotterdam en Dordt 

was de drijfveer

van deze keizerlijke heer

de reistijd werd zo ingekort


Geen rijtuig bleef meer steken

een prima verbinding zo is gebleken

Napoleon en zijn woord

werkte mee aan de geschiedenis

van Rijsoord

Elly Mans 

 

m 02 1935 0400 070

De molen van Rijsoord.

In het mooie open land

staat een molen van stand.

Korenmolen ‘De Kersenboom’

stond eerst aan de Ouwendijk.

Door bebouwing en de vele bomen

m 02 2005 0410 124

moest er aan deze plek een einde komen. 

De wieken draaiden niet meer op volle kracht 

daarom is hij toen naar de Waalweg gebracht. 

Fier in de wind staat de molen nu aan de Waal 

koren maalt hij nog steeds voor ons allemaal.

Emmy Mulder

 

Kerk over de brug.

Zo noemt men namen

in de volksmond

hier wordt gebeden m 03 2007 08 100

ja en amen

velen komen hier samen

 

Een prachtig gebouw

in het groen

iedereen zou daar

zeker een gebedje willen doen

 

Op zondag komen Rijsoordenaars

over de brug

aan het einde van de dienst 

gaan ze ook weer terugm 03 2012 1320 384

 

Er wordt ook voor jou gebeden

een troostrijk woord

wordt in heden en verleden

door dorpelingen gehoord.

Elly Mans  

 

Molen De Kersenboom.

Wekelijks bezocht ik de molen 

ik was nog kind

de molenaar

was een vrind

 

In het kippenhok m 04 1900 0400 014

raapten wij warme eitjes 

en dan de molen beklimmen 

tot in de nok

 

Daar ontdekte ik

hoe dat allemaal kon

ik zag de tandwielen draaien

begreep toen alles 

van het waaien

van wieken op de wind

met de gedachten van een kind

 

De molen werd een mooi verhaal

in een kinderleven sprak

hij tot mij een duidelijke taal

Elly Mans  

 

 

Lancaster Monument.m 05 2012 03 710

Vrede, vrijheid, voorspoed 

heeft de mens

hoog in het vaandel staan

daarvoor is menig strijd gevoerd

want vrijheid is het grootste goed

Ook de bemanning van

de Lancaster

die hier haar

laatste rustplaats vond

kwam om met één gedachte

alles geven voor de vrijheid 

 m 05 2008 03 709

Wij staan hier stil 

bij hen die vielen 

dankbaar voor

wat zij hebben gegeven

zij gaven hun toekomst

en hun aardse bestaan

opdat wij in vrede en vrijheid

door het leven kunnen gaan

Nooit mogen wij vergeten

het grootste offer

door hen gebracht 

met gevaar voor eigen leven m 05 2012 03 711

in die stille donkere nacht 

Vertel het door aan onze kinderen 

van geslacht op geslacht

opdat deze helden

tot in lengte van dagen

met eerbied worden herdacht

Leen van Geenen

 

HET DORP AAN DE WAAL.

m 06 1332 00 026

Al eeuwen lang stroomt door Rijsoord

De Waal van de Oude Maas tot aan de Noord,

totdat heer Jan de beslissing nam

de Waal af te sluiten als Heer Jans dam.

 

Ook in het Oosten kwam een dam,

die de doorvaart van de Waal ontnam.

Het vlasvervoer werd zo gestoord,

want vlasverwerking was Rijsoord.

 

Een heel nieuw tijdperk brak er aan,

van Pruimendijk tot aan de Zwaan. m 06 2007 39 107

Veel nieuwbouw kwam er langs de Waal, 

het aanzien veranderde totaal. 

 

Gelukkig werd de Waal gespaard,

juist voor Rijsoord is dat veel waard.

Rust, varen of schaatsplezier,

zo’n plek is er alleen maar hier.

Theo van der Linden

 

De Waal.

Droomdorp 

weerspiegeld 

in woelig water

Dromen voor nu m 07 2015 35 286

en later

Een reiger op de steiger 

op zoek naar verse vis

Wollige wolken en zon

gezien in de spiegel 

die het water is

 

Wie droomde

hier niet zijn dromen

langs de rand van het riet

over latere liefde 

of gedachten van:

“waarom ik niet?” 

 

Kunstenaars beminden

de Waal 

weerspiegeld

in het late licht

Schilderijen

gaven dit vlasdorp

een gaaf gezicht

Dromen kunnen altijd duren

het water in Rijsoord

zal steeds opnieuw

de beelden versturen

Elly Mans  

 

De Vlasjongen – Seizoensgewijs.

De vlasjongen kleurt mee met zijn omgeving 

elk seizoen heeft zijn eigen beleving.

In de winter tussen rozenbottels en afgevallen blad m 08 2014 02 280

de sneeuw en de vorst maken het dan spiegelglad.

 

In het voorjaar vind je hem tussen bloeiende bomen

alles wordt groen, een feest om er te komen.

En wordt het zomer dan bloeien er rozen

ja, zijn plek is met zorg gekozen.

 

In de herfst gaat het blad aan de bomen verkleuren

wat een wonder dat je ieder jaar ziet gebeuren

dat de natuur verandert in de seizoenen

rond de vlasjongen en in de plantsoenen.

Emmy Mulder

 

Verwant.

Op weg van knooppunt naar knooppunt

m 09 DSC 8266

met af en toe een rustpunt

kijk ik om me heen

en verwonder me bij elk volgend punt

 

Zo veel groen in Ridderkerk

nog zoveel ruimte om me heen

Hier en daar wat landerijen

zelfs in de Randstad nog alleen

 

Verwant aan Ridderkerk en Rijsoord 

generaties hier gewoond en geleefd m 09 DSC 8379

is voor mij Rijsoord

een plaatsje dat nog steeds bekoort

 

Met de Waal als middelpunt

en de molen als herkenningspunt

fiets ik door Rijsoord

van punt naar punt

Toos van der Linden

 

De vlasjongen.

Wie durfde hem van zijn sokkel te halen 

m 10 2007 02 112

m 10 2012 02 114

Rijsoord was in rep en roer

Wie ging die schade betalen

echt brons, zo heerlijk stoer

 

Vroeger werkte hier iedereen in het vlas

de geschiedenis van Rijsoord

staat of valt met dit gewas

het werd door de vlasjongen verwoord

 

Rijsoord nam het initiatief  

voor een beeld van staal m 08 2014 02 280

geen plaats meer voor rover of dief

hij is er weer, de vlasjongen en zijn verhaal

Elly Mans  

 

Molen van Rijsoord.

Als ik nu naar de molen kijk 

m 11 1991 04 211

denk ik weer aan de Ouwendijk,m 11 1900 0400 047

want vlak daarbij ging ik op school,

zag dan de molen van de Kool.

 

Dagelijks maalde hij het graan

en heeft dat jaren lang gedaan.

Na het sluiten van de deuren,

moest wel onderhoud gebeuren.

 

Een buurman, hij was timmerman,

die repareerde nu en dan.

Toen er wieken gingen breken,

leek het draaien wel verkeken.

 

Rondom de molen werd gebouwd,

wat de windvang tegenhoudt.

Als monument een grote zorg, m 11 2013 0410 185

een stichting opgericht als borg.

 

Verplaatsen waar men toen aan dacht,

herstellen weer in volle pracht.

Veel inzet ging ermee gepaard,

 

verhuizing was het zeker waard.

De Waalweg aan de overkant,

met bloemen rondom korenland.

De molen die eerst leek verloren,

draait nu weer daar en maalt het koren.

Theo van der Linden

 

Rezoord.

Rijsoord, het dorpje aan de Waal

m 12 1900 9014 092

mooi gelegen en authentiek gebleven m 12 1940 9041 342

waar het leven nog kabbelt

aan de oever van de Waal

Niet in een stroomversnelling

maar leven in een rustig bestaan

 

Het dorpje met een schilderachtig verleden 

waar kunstenaars verbleven

en met een echte dichtersclub in het heden

 

Het dorp waar de nering bloeide 

van slager, olieboer en kruidenier m 12 1922 9043 006

van melkboer tot een scharensliep m 12 2014 35 274

het was er allemaal

voor de mensen van hier

 

Het dorp waar de tijd leek stil te staan 

moest meegaan en paste zich aan 

aan een veranderende tijd

Winkels verdwenen één voor één

de mensen bleven

zij hielden van dit leven

Het leven in een dorpje aan de Waal

een dorp met een rijk verleden

meegenomen in het heden

Toos van der Linden

m 13 2006 26 001

 

Museum Johannes Post.

Nu geen hollende voetjes 

maar soldaten in mijn klas 

nu is het een museum

nadat het mijn school was

 

De kastanjeboom

daar speelden wij omheen 

hij staat er nu nog

maar helemaal alleen

 m 13 2015 26 088

De boom kreeg gezelschap 

Generaal Winkelman is nu zijn compaan

weliswaar van brons

maar iedereen ziet hem staan

 

De verdediging van ons land 

moeten wij nooit vergeten

met verhalen en films

komt u dat hier te weten 

 

U kunt reizen in een tijdmachien m 13 DSC 8274

naar de maan of Delft

of de haven van Antwerpen misschien 

 

Een rondvaart over de Waal

het kan hier allemaal

Elly Mans  

 

De Mauritsweg.

Als kind ging ik met mijn moeder

m 14 1900 01 024

in de bus gezeten

langs de Waal gereden

naar het dorpje Rijsoord

naar mijn opoe, toen nog zo geheten,

en mijn opa op bezoek

Een huisje aan de Mauritsweg

een eigen groentetuin

mijn opoe breiend in de hoek

ook tijdens het bezoek

Hun leven was Rijsoordm 14 2012 01 076

de mensen daar

ze kenden ze nog allemaal maar

de tijd heeft alles weggetikt

Hun huisje staat er nog

gerenoveerd en prachtig opgeknapt

Soms fiets ik daar en denk aan ze

aan hun leven, hun problemen groot en klein

Als kind vond ik het fijn

met mijn moeder in de bus

het was voor mij een hele reis

Nu zelf de leeftijd van mijn voorgeslacht

denk ik aan zem 14 2015 01 094

aan hun “struggle for life”

maar altijd weer blijft

de gedachte aan de bus,

de Waal, mijn moeder

Die gedachte blijft

mijn leven lang

En ik voel ook weer vaak de hang

naar vervlogen tijden

van kind zijn en van alles nieuw

van blij zijn om een reisje met de bus

Toos van der Linden

 

Dorpsherinneringen ‘Rezoord’.m 15 Groetenimg257

Van vroeger is nog veel bewaard, 

soms met knipsels, foto’s of een kaart.

‘De Schalk’, de Waal of ’Pijpenben’

zijn toch plaatjes die ik zo herken.

In ‘t vlas hadden veel mensen werk,

er was een bakker en slager van eigen kerk.

 

Ik wist precies nog van de klas,

wie toen het leukste meisje was.

Ik heb dat jochie nog gekend,

nu groot gegroeid als een flinke vent

Als kind speelde ik op straat,

knikkeren, tollen of kattekwaad.

 

Veel tuinbouw ging nog met de hand, 

de jeugd plukte bonen ‘ in het land’.

Toch waren we tevreden toen, m 15 Molenimg263

met je klomp of laars als voetbalschoen.

Speeltuin, ‘Plantsoentje’, ‘Achter an’,

daar zie je niets meer van.

 

De Zwaan, Straatweg of ‘Ouwe dijk,’

sommige veranderd in een eigen wijk.

Nieuwbouw kwam er in de plaats,

mooi voor de één, voor de ander dwaas.

Ik zie ‘het toen’ in ‘het heden’,

dat maakt gelukkig of ontevreden.

 

En langs de snelweg van ’t leven, m 15 NHKerkimg447

denk je waar is de tijd gebleven.

Het dorp zoals het was is verleden tijd,

gebleven is de saamhorigheid.

Toch heeft dit alles ons geleerd,

soms is het goed, soms verkeerd!

Theo van der Linden