De Rijsoordse Molen

De Rijsoordse molen werd in bedrijf gesteld op 23-7-1822. U vindt hem hiernaast afgebeeld in 1902.
Hij is een zogenaamde grondzeiler en heeft ijzeren roeden met een vlucht van 20,30 meter. Blijkens een gevelsteen is op 16 maart 1822 de eerste steen gelegd door Arie Karsseboom oud 5 jaar. De opdrachtgever was Jan van der Ven en de metselaar B.Otterspoor. Reeds vóórdat de molen gereed kwam had Van der Ven hem overgedaan aan zijn meesterknecht Gerrit Dijkman de Kool die tot zijn dood bij een ongeval in 1847 de molenaar is gebleven. Zijn weduwe, zijn kinderen, kleinkinderen enz. hebben de molen beheerd zolang hij dienst deed. In de literatuur wordt de molen gezegd te heten: “De Kersenboom” maar dit is twijfelachtig. De laatste molenaar G de Kool (men zou geneigd zijn te spreken van “de Kolenaar”) heeft die naam als zodanig nooit ontmoet en gelooft dat er verwarring is ontstaan met de naam van de eerste steenlegger. In de vijftiger en zestiger jaren werden er granen verkocht voor bijvoorbeeld kippenvoer. Er waren toen plannen voor sloop, dit is uiteindelijk niet doorgegaan. In 1988 werd de stichting “De Rijsoordse molen” opgericht, die ijverde voor het behoud en herstel van deze eens zo imposante molen, en met succes. De stichting stelde zich ten doel de molen te verplaatsen naar de Waalweg, maalvaardig te restaureren, te beheren en te exploiteren en te bewaren voor volgende generaties. Het verplaatsen had nogal wat voeten in aarde, omdat niet iedereen in Rijsoord er van overtuigd was van de noodzaak van verplaatsen vanwege onvoldoende windvang door de omliggende bebouwing. De molen is in 1991 toch verplaatst en in fasen gerestaureerd en in 1993 officieel geopend. De molen is nu weer regelmatig in bedrijf.
Voor de fotoreportage van de verhuizing van de molen kijk op de fotopagina, en voor een uitgebreider verhaal van de geschiedenis van de molen, zie Geschiedenis Rezoord.

Rijsoord Vlasdorp

Eén van de plaatsen waar generaties lang in het vlas is gewerkt, is Rijsoord. Ter ere van de vroegere vlasarbeiders heeft men een beeld laten maken, en geplaatst in het plantsoentje bij de Schalksedijk in Rijsoord. Vlas en vlasbewerking zijn zo oud als de geschiedenis van de mensheid. Zelfs in Egyptische koningsgraven van 30 eeuwen voor Christus zijn overblijfselen van linnen gevonden; men omwikkelde de mummies ermee.
Helaas is dit bronzen beeldje in 2012 gestolen. Op initiatief van het Wijkoverleg en Wijk-Idee-Team Rijsoord, is er op 8 nov 2014 een nieuw Vlasjongetje op dezelfde plek geplaatst. De ontwerper van dit nieuwe beeld is Joop Horsten.m DSC 6990
Voor meer informatie over het vlas in Rezoord, kijk onder de rubriek Geschiedenis Rezoord, en voor een uitgebreide collectie foto’s van de vlasserij kijk op de foto pagina.

Rezoord Kraaienest en Rezoordenaars Kraaien

Zo wordt Rezoord en z’n inwoners genoemd. Hoe komen we aan deze bijnaam, het verhaal gaat dat er vroeger langs de straatweg veel hoge bomen stonden, waar veel kraaien en kraaiennesten in zaten. En daarom wordt Rezoord kraaienest genoemd en z’n inwoners Kraaien. De kraaien waren ook moeilijk van hun nest te krijgen of te verjagen, dat kan je ook van de Rezoordenaars zeggen, die zijn ook niet weg te krijgen uit Rezoord. En als ze al weggegaan zijn komen ze na verloop van tijd toch weer terug naar het oude nest.
Grote-kraaivliegendekraaifladerende-kraaiTwee-kraaien